Afspraken over risico Geluid

Brancheafspraken

Algemene beheersmaatregelen (geluid)

Om de schadelijke gevolgen van blootstelling aan geluid tot een acceptabel basisniveau terug te dringen, zijn de volgende algemene beheersmaatregelen opgesteld: 

  • Bij de aanschaf van nieuwe machines en gereedschappen moeten vooraf eisen worden gesteld aan het maximale geluidsniveau dat de betreffende machine of het gereedschap mag produceren.
  • Na installatie van een nieuwe machine wordt geëvalueerd of het geluidsniveau dat de machine in de praktijk produceert voldoet aan de eisen die in het programma van eisen zijn gesteld.
  • Om het geproduceerde geluid te verminderen, wordt een preventief onderhoudsprogramma opgesteld. 
Printen
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.