Afspraken over risico Fysieke belasting

Brancheafspraken

Beoordeling

De werkgever is wettelijk verplicht om op basis van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) de fysieke belasting van medewerkers nader in kaart te brengen. Hij maakt voor deze verdiepende RI&E gebruik van het instrument ‘Werkwijze fysieke belasting’, dat hij gratis kan downloaden via Zoetwaren.nl. De resultaten van deze verdiepende RI&E neemt hij op in een plan van aanpak. 

Daarnaast zijn de volgende afspraken gemaakt:

  • De werkgever brengt in kaart op welke werkplekken de tilbelasting moet worden verminderd en geeft in het plan van aanpak aan waar hij hulpmiddelen als balancers, vacuümheffers en schaartafels gaat inzetten. Bij werkplekken waar de werkgever deze hulpmiddelen niet inzet, geeft hij aan waarom dat niet mogelijk is.
  • De werkgever onderzoekt in overleg met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging of het mogelijk is om meer grondstoffen in bulk (silo/big bags) aan te laten leveren, in minder zware eenheden en of het mogelijk is om zakkensnijmachines in te zetten.
Printen
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.