Afspraken over risico Stoffen en meelstof

Brancheafspraken

Beoordeling (geluid)

Om de blootstelling aan  geluid in kaart te brengen, zijn brancheafspraken gemaakt over het beoordelen van geluid.

  • Vanaf 80 dB(A) is geluid schadelijk voor het gehoor. Als deze grens mogelijk wordt overschreden, meet of beoordeelt de werkgever het geluidsniveau. Hij volgt hierbij de norm NEN-EN-ISO 9612. Meer informatie is te vinden in ‘Arbo Informatieblad 4: Lawaai op de arbeidsplaats’.
  • Om het geluidsniveau in te schatten, wordt de volgende vuistregel gebruikt: als een persoon op één meter afstand verstaanbaar is zonder dat hij zijn stem hoeft te verheffen, is het geluidsniveau op die plaats lager dan 80 dB(A). 

 

Printen
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.