Machineveiligheid

Het (onveilig) werken met machines is de belangrijkste bron van ongevallen binnen de branche. De belangrijkste scenario’s voor de branche zijn:

  • Geraakt worden door bewegende delen van machines;
  • Bekneld raken tussen draaiende delen van inpakmachines;
  • Bekneld raken tussen machines en/of voorwerpen.

Vroeger heerste de opvatting dat de mens door goed alert te blijven best zonder ongevallen zou kunnen werken. Deze zienswijze heeft plaats gemaakt voor de huidige opvatting dat het ontwerp, de constructie en de uitvoering door mensen veilig te gebruiken machines moet opleveren. De Arbowet stelt werkgevers daarvoor verantwoordelijk. Werknemers moeten daar op veilige wijze mee omgaan.

De wetgeving op het gebeid van machineveiligheid is er op gericht de risico’s zo goed mogelijk te inventariseren en ze daarna te elimineren. Dat elimineren kan bijvoorbeeld door:

  • door gevaarlijke delen fysiek af te schermen;
  • gebruik maken van tweehanden bediening of
  • gebruik van lichtschermen.

Meer informatie