Een ogenblik geduld...

Het resultaat wordt opgehaald.

Gevonden oplossingen

Pagina's

11 - 20 van 41 oplossingen
Deksel van mengkuip sluiten
Medewerkers sluiten het deksel (indien aanwezig) van de mengkuip om te voorkomen dat er door het mengen stof in hun ademzone terechtkomt. (Meer informatie (A-07)) lees verder
Etiketteren
Alle gevaarlijke stoffen zijn te herkennen aan specifieke R- en S-zinnen. Deze worden de komende jaren vervangen door H- en P-zinnen, in het kader van de invoering van Globally Harmonized Systems of Classification and Labelling of Chemicals (GHS). Meer... lees verder
Filter adembescherming juist bewaren
Door adembescherming op plekken te bewaren waar ze niet worden blootgesteld aan stof, vuil en/of chemicaliën, raken de adembescherming en filters niet vervuild. Vervuilde adembescherming kan leiden tot een hogere stofblootstelling in plaats van een... lees verder
Filters adembescherming verwisselen
Door stoffilters regelmatig te vervangen, slibben de filters niet dicht. Hiervoor gelden de volgende vervangingstermijnen:hoge blootstelling: dagelijks; gemiddelde blootstelling: twee keer per week; lage blootstelling: één keer per twee weken. (Meer... lees verder
Gebruik strooibloem vorm- en afmeetmachines beperken
Door het gebruik van strooibloem bij vorm- en afmeetmachines zo veel mogelijk te beperken, staan medewerkers minder aan stof bloot. (Meer informatie A-10)) lees verder
Gemorste grondstoffen opruimen
Medewerkers ruimen gemorste grondstoffen direct op. Dit verlaagt het achtergrondniveau van de betreffende stof en daarmee de blootstelling van medewerkers. Zij gebruiken bij het schoonmaken geen bezem, maar reinigen nat of gebruiken een stofzuigsysteem. lees verder
HEPA-filter op industriële stofzuiger controleren en periodiek vervangen
Fijne stofdeeltjes kunnen diep in de longen van medewerkers doordringen. Een HEPA-filter (EU type 12 of 13) is geschikt om deze fijne stofdeeltjes af te vangen. Het is daarbij van belang om de HEPA-filters regelmatig te controleren en periodiek te... lees verder
Leidingen van verschillende koppelingen voorzien
Door leidingen van verschillende koppelingen te voorzien, worden stoffen die met elkaar kunnen reageren niet per ongeluk gemengd bij het lossen van vrachtwagens. lees verder
Meel in mengkuip laten neerslaan
Medewerkers wachten even met het wegrijden van de mengkuip bij de silo. Zo krijgt het meel de kans om neer te slaan en hierdoor staan zij minder aan stof bloot. Deze oplossing is vooral relevant bij het gebruik van mobiele mengkuipen in industriële... lees verder
Meelgeleidingsslang of -slurf gebruiken
Het gebruik van een lange meelgeleidingszak of -slurf bij het storten van grondstoffen uit silo's vermindert de stofemissie. Het is daarbij van belang dat de zak/slurf tot (bijna) op de bodem van de kuip reikt. (Meer informatie (A-08)) lees verder