Een ogenblik geduld...

Het resultaat wordt opgehaald.

Gevonden oplossingen

Pagina's

31 - 40 van 41 oplossingen
Stofblootstelling voorkomen bij het storten in mengkuipen
Bij het storten moet worden voorkomen dat stof in de ademzone van medewerkers komt. Er zijn drie manieren om dit te voorkomen:door mengkuipen met automatische producttoevoer te gebruiken;door afsluitbare mengkuipen met afzuiging te gebruiken. De... lees verder
Stofbril gebruiken
Medewerkers dragen een stofbril bij werkzaamheden waarbij hoge stofconcentraties voorkomen. Zo staan hun ogen minder bloot aan meel en additieven. Het is hierbij van belang dat de bril goed op het hoofd aansluit. Voorbeelden van werkzaamheden waarbij... lees verder
Stoffilters op stofarme wijze verwisselen
Bij het vervangen van stoffilters in afzuigsystemen en/of stofzakken kunnen medewerkers flink aan stof blootstaan. Enkele praktische tips voor medewerkers om dit zo veel mogelijk te voorkomen:Zet de afzuiging/stofzuiger uit en wacht minimaal tien minuten... lees verder
Veiligheidsinformatiebladen beschikbaar hebben
Voor elke (gevaarlijke) stof die in het bedrijf aanwezig moet een veiligheidsinformatieblad beschikbaar zijn. In dit veiligheidsinformatieblad staat uitgebreide informatie over de gevaren van de stof en de te nemen maatregelen. lees verder
Voorgeschreven werkkleding gebruiken
Medewerkers dragen voorgeschreven bakkerswerkkleding bij werkzaamheden waarbij hoge stofconcentraties voorkomen. Dit vermindert de blootstelling van de huid aan meel en additieven. Voorbeelden van werkzaamheden waarbij hoge stofconcentraties voorkomen... lees verder
Vorm- en afmeetmachines dagelijks reinigen
Dagelijkse reiniging van vorm- en afmeetmachines voorkomt stofophoping en zorgt ervoor dat medewerkers niet onnodig aan strooibloem blootstaan. (Meer informatie (A-12)) lees verder
Weegschaal op werkblad plaatsen
Door de weegschaal op een werkblad te plaatsen, komen af te wegen producten niet direct in de ademzone van medewerkers terecht. (Meer informatie (A-06)) lees verder
Werkkleding volgens hygiëne-eisen gebruiken
Het volgen van onderstaande hygiëne-eisen bij het gebruik van werkkleding, vermindert blootstelling aan stof:Werkkleding moet elke dag worden gewassen. Medewerkers moeten werk- en privékleding apart houden. Medewerkers mogen vuile werkkleding niet mee... lees verder
Werkvoorraad etiketteren
Werkvoorraden van gevaarlijke stoffen moeten voorzien zijn van de juiste etikettering. Dit geldt ook voor stoffen die bijvoorbeeld in kannen zijn overgegoten. lees verder
Zakgoed op stofarme wijze legen
Door het openen en legen van zakgoed, kunnen medewerkers blootstaan aan stof. Vooral uitkloppen zorgt voor stofvorming. Het opruimen van lege zakken kan leiden tot hoge stofblootstelling. Enkele praktische tips voor medewerkers:Snijd de zak aan de... lees verder