Introductie

De zoetwarenbranche heeft de handen ineen geslagen om te komen tot een industrie waarin het goed en gezond werken is. Op alle niveaus. Waar aandacht is voor een goede arbeidssituatie en waar iedereen zich (in alle opzichten) veilig kan voelen.

In de Arbocatalogus zijn de maatregelen en middelen vastgelegd die ervoor zorgen  dat de arbeidsomstandigheden van een goed niveau zijn. Naast praktische oplossingen bevat de Arbocatalogus ook brancheafspraken tussen werkgevers en werknemers. Zo ziet u in één oogopslag welke maatregelen u minimaal geacht wordt te nemen. Dit wordt beschouwd als 'stand van de techniek' in de branche.

Door het bedrijfsproces als uitgangspunt te nemen, kunt u specifieke informatie per afdeling vinden.

 

Belangrijke risico's