Afspraken over risico Geluid

1 - 8 van 8 afspraken
Om de schadelijke gevolgen van blootstelling aan geluid tot een acceptabel basisniveau terug te dringen, zijn de volgende algemene beheersmaatregelen opgesteld: Bij de aanschaf van nieuwe machines en gereedschappen moeten vooraf eisen worden gesteld...
Om de blootstelling aan  geluid in kaart te brengen, zijn brancheafspraken gemaakt over het beoordelen van geluid.Vanaf 80 dB(A) is geluid schadelijk voor het gehoor. Als deze grens mogelijk wordt overschreden, meet of beoordeelt de werkgever het...
Werkgevers betrekken hun medewerkers bij de arboaspecten van investeringen en inkoop. Werkgevers stellen hiervoor een procedure op.
Om de schadelijke gevolgen van blootstelling aan geluid zo veel mogelijk terug te dringen, zijn de volgende grenswaarden afgesproken:De werkgever neemt bij blootstelling aan geluid boven de grens van 80 dB(A) maatregelen om het geluidsniveau op de...
Om de gezondheid van medewerkers te bewaken, zijn brancheafspraken gemaakt over hoe vaak medewerkers een gehoortest krijgen aangeboden. Deze frequentie is afhankelijk van de dagdosis geluid waar medewerkers aan blootstaan:vanaf 80 dB(A): minimaal één...
Werkgevers stellen medewerkers op de volgende manieren in staat hun gezondheid te laten onderzoeken:Ze bieden medewerkers minimaal één keer per vier jaar een preventief medisch onderzoek (PMO) aan.Ze bieden medewerkers de gelegenheid een...
Om veilig te kunnen werken, moeten medewerkers zich ook veilig gedragen. De werkgever gaat hun gedrag op de volgende manieren proberen positief te beïnvloeden.Periodieke voorlichting en onderricht over arborisico's. De werkgever stelt daarvoor een...
Naast de afspraken over bepaalde risico’s, is er ook een algemene afspraak over een bepaalde groep: de zwangere medewerksters. Zodra een medewerkster aan haar leidinggevende heeft gemeld dat zij zwanger is, verwijst deze de medewerker door naar de...