Afspraken over risico Hitte

1 - 8 van 8 afspraken
Houd zonnewarmte buiten door zonnewerin te plaatsen, liefst aan de buitenzijde van het gebouw. Of plak warmtewerende folie op (dak)ramen.
Om de schadelijke gevolgen van blootstelling aan hitte tot een acceptabel basisniveau terug te dringen, zijn op brancheniveau de volgende algemene beheersmaatregelen opgesteld:Bij de aanschaf van nieuwe ovens wordt vooraf de maximale warmte-emissie...
Hitte vormt een van de vijf prioritaire risico's. Om de blootstelling aan hitte in kaart te brengen, zijn brancheafspraken gemaakt over het beoordelen van hitte.Toch bleken deze raadgevingen niet altijd voldoende te helpen om warmte terug te dringen of...
Werkgevers betrekken hun medewerkers bij de arboaspecten van investeringen en inkoop. Werkgevers stellen hiervoor een procedure op.
Om de schadelijke gevolgen van blootstelling aan hitte zo veel mogelijk terug te dringen, zijn de volgende grenswaarden afgesproken:Als de temperatuur in een ruimte boven de 40 °C uitkomt, mogen medewerkers niet meer werken.Als het redelijkerwijs niet...
Werkgevers stellen medewerkers op de volgende manieren in staat hun gezondheid te laten onderzoeken:Ze bieden medewerkers minimaal één keer per vier jaar een preventief medisch onderzoek (PMO) aan.Ze bieden medewerkers de gelegenheid een...
Om veilig te kunnen werken, moeten medewerkers zich ook veilig gedragen. De werkgever gaat hun gedrag op de volgende manieren proberen positief te beïnvloeden.Periodieke voorlichting en onderricht over arborisico's. De werkgever stelt daarvoor een...
Naast de afspraken over bepaalde risico’s, is er ook een algemene afspraak over een bepaalde groep: de zwangere medewerksters. Zodra een medewerkster aan haar leidinggevende heeft gemeld dat zij zwanger is, verwijst deze de medewerker door naar de...