Afspraken over risico Machineveiligheid

1 - 8 van 8 afspraken
Om de risico’s op het gebied van machineveiligheid zo veel mogelijk terug te dringen, zijn op brancheniveau de volgende algemene beheersmaatregelen opgesteld:Werkzaamheden aan een machine worden alleen zelfstandig uitgevoerd door medewerkers die daarvoor...
Om de machineveiligheid in kaart te brengen, zijn brancheafspraken gemaakt over het beoordelen hiervan.Bij nieuw ingerichte werkplekken wordt een risico-inventarisatie op het gebied van machineveiligheid uitgevoerd.Veiligheidsvoorzieningen moeten...
Werkgevers betrekken hun medewerkers bij de arboaspecten van investeringen en inkoop. Werkgevers stellen hiervoor een procedure op.
Om de risico’s op het gebied van machineveiligheid zo veel mogelijk terug te dringen, zijn de volgende grenswaarden afgesproken:Nieuwe machines zijn voorzien van CE-markering en een conformiteitverklaring en voldoen aan de bepalingen over arbeidsmiddelen...
Werkgevers stellen medewerkers op de volgende manieren in staat hun gezondheid te laten onderzoeken:Ze bieden medewerkers minimaal één keer per vier jaar een preventief medisch onderzoek (PMO) aan.Ze bieden medewerkers de gelegenheid een...
Om veilig te kunnen werken, moeten medewerkers zich ook veilig gedragen. De werkgever gaat hun gedrag op de volgende manieren proberen positief te beïnvloeden.Periodieke voorlichting en onderricht over arborisico's. De werkgever stelt daarvoor een...
Om veilig te kunnen werken, moeten medewerkers zich ook veilig gedragen. Daarom zijn de volgende afspraken gemaakt die het gedrag van medewerkers positief moeten beïnvloeden:Medewerkers mogen alleen met een heftruck, reachtruck, elektrische pomp- of...
Naast de afspraken over bepaalde risico’s, is er ook een algemene afspraak over een bepaalde groep: de zwangere medewerksters. Zodra een medewerkster aan haar leidinggevende heeft gemeld dat zij zwanger is, verwijst deze de medewerker door naar de...