Afspraken over risico Machineveiligheid

Brancheafspraken

Normen

Om de risico’s op het gebied van machineveiligheid zo veel mogelijk terug te dringen, zijn de volgende grenswaarden afgesproken:

  • Nieuwe machines zijn voorzien van CE-markering en een conformiteitverklaring en voldoen aan de bepalingen over arbeidsmiddelen in het arbobesluit.
  • Als verschillende machines, met ieder een eigen CE-markering, worden samengesteld, moet het samenstel een nieuwe CE-markering krijgen. Dit geldt ook bij ingrijpende aanpassingen van bestaande machines. 
Printen
Array