Afspraken over risico Machineveiligheid

Brancheafspraken

Veilig gedrag en opleiding algemeen

Om veilig te kunnen werken, moeten medewerkers zich ook veilig gedragen. Daarom zijn de volgende afspraken gemaakt die het gedrag van medewerkers positief moeten beïnvloeden:

  • Medewerkers mogen alleen met een heftruck, reachtruck, elektrische pomp- of palletwagen* rijden als zij een gedegen opleiding hebben. Deze praktijkopleidingen zijn gericht op rijvaardigheid en lastbehandeling, controle en onderhoud en verkeersregels. Ze leggen de nadruk op veiligheid. Medewerkers moeten deze opleiding na uiterlijk vijf jaar herhalen. (* = hierbij gaat het om pomp- en palletwagens waarbij de bediener zit, staat of loopt).
  • Medewerkers voor wie het rijden met een hef- of reachtruck een vast onderdeel van het werk is, volgen een meerdaagse opleiding die zij met een certificaat moeten afsluiten.
  • Medewerkers die incidenteel op de heftruck of reachtruck  rijden, mogen dat alleen als zij na een opleiding van minimaal één dag een certificaat hebben behaald.
  • De werkgever maakt gebruik van een programma om veilig gedrag van medewerkers te bevorderen. Enkele voorbeelden van zulke programma’s:
  1. SUSA (Safe and UnSafe Acts) is een hulpmiddel waarmee medewerkers elkaar aanspreken op onveilig en ongezond gedrag. Dit programma werkt met een lijst met (on)gewenste gedragingen. Kijk hier voor meer informatie.
  2. Stop & Go-kaarten helpen medewerkers om voor aanvang van een taak na te denken of ze de taak veilig kunnen uitvoeren. Hierbij maken ze gebruik van een aantal vaste vragen. Als hij vragen positief heeft beantwoord, kan de medewerker de taak uitvoeren.
  3. Het uitvoeren van TaakRisicoAnalyses (TRA's) helpt om bij bepaalde risicovolle taken de risico's op te sporen en op te heffen of te verminderen.

 

Printen
Array