Afspraken over subrisico Beoordeling

1 - 5 van 5 afspraken
Hitte vormt een van de vijf prioritaire risico's. Om de blootstelling aan hitte in kaart te brengen, zijn brancheafspraken gemaakt over het beoordelen van hitte.Toch bleken deze raadgevingen niet altijd voldoende te helpen om warmte terug te dringen of...
Hitte
De werkgever is wettelijk verplicht om op basis van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) de fysieke belasting van medewerkers nader in kaart te brengen. Hij maakt voor deze verdiepende RI&E gebruik van het instrument ‚ÄėWerkwijze fysieke...
Fysieke belasting
Om de machineveiligheid in kaart te brengen, zijn brancheafspraken gemaakt over het beoordelen hiervan.Bij nieuw ingerichte werkplekken wordt een risico-inventarisatie op het gebied van machineveiligheid uitgevoerd.Veiligheidsvoorzieningen moeten...
Machineveiligheid
Om de blootstelling aan stoffen in kaart te brengen, zijn de volgende brancheafspraken gemaakt:Alle bedrijven in de bakkerijen en zoetwarenindustrie stellen een stofbeheersingsplan op, dat zij elke vier jaar moeten actualiseren (zie Blijmetstofvrij.nl)....
Stoffen en meelstof
Om de blootstelling aan  geluid in kaart te brengen, zijn brancheafspraken gemaakt over het beoordelen van geluid.Vanaf 80 dB(A) is geluid schadelijk voor het gehoor. Als deze grens mogelijk wordt overschreden, meet of beoordeelt de werkgever het...
Geluid