Afspraken over subrisico Onderzoek

1 - 2 van 2 afspraken
Om de gezondheid van medewerkers te bewaken, zijn brancheafspraken gemaakt over hoe vaak medewerkers worden uitgenodigd om aan een allergieonderzoek deel te nemen. In de CAO Bakkersbedrijf is opgenomen dat werknemers die blootgesteld worden aan meelstof...
Stoffen en meelstof
Om de gezondheid van medewerkers te bewaken, zijn brancheafspraken gemaakt over hoe vaak medewerkers een gehoortest krijgen aangeboden. Deze frequentie is afhankelijk van de dagdosis geluid waar medewerkers aan blootstaan:vanaf 80 dB(A): minimaal één...
Geluid