Afspraken over subrisico Algemeen

1 - 4 van 4 afspraken
Werkgevers stellen medewerkers op de volgende manieren in staat hun gezondheid te laten onderzoeken:Ze bieden medewerkers minimaal één keer per vier jaar een preventief medisch onderzoek (PMO) aan.Ze bieden medewerkers de gelegenheid een...
Geluid, Fysieke belasting, Stoffen en meelstof, Hitte, Machineveiligheid
Naast de afspraken over bepaalde risico’s, is er ook een algemene afspraak over een bepaalde groep: de zwangere medewerksters. Zodra een medewerkster aan haar leidinggevende heeft gemeld dat zij zwanger is, verwijst deze de medewerker door naar de...
Geluid, Fysieke belasting, Stoffen en meelstof, Hitte, Machineveiligheid
Werkgevers betrekken hun medewerkers bij de arboaspecten van investeringen en inkoop. Werkgevers stellen hiervoor een procedure op.
Geluid, Fysieke belasting, Stoffen en meelstof, Hitte, Machineveiligheid
Om veilig te kunnen werken, moeten medewerkers zich ook veilig gedragen. De werkgever gaat hun gedrag op de volgende manieren proberen positief te beïnvloeden.Periodieke voorlichting en onderricht over arborisico's. De werkgever stelt daarvoor een...
Geluid, Fysieke belasting, Stoffen en meelstof, Hitte, Machineveiligheid