Gehoorbescherming verstrekken

Persoonlijke bescherming

Gehoorbescherming verstrekken

Als het niet mogelijk is om bronmaatregelen of technische maatregelen te nemen, verstrekt de werkgever gehoorbeschermingsmiddelen. Vaste medewerkers krijgen op maat gemaakte otoplastieken. Alleen bij hoge geluidsniveaus in combinatie met lage tonen kunnen zij beter oorkappen gebruiken, omdat die betere bescherming bieden. Bij tijdelijke medewerkers of medewerkers die maar af en toe aan geluid blootstaan, zijn oorkappen, oorpluggen met beugel of herbruikbare oorpluggen voldoende. Watjes en schuimrollen bieden bij langdurige blootstelling aan schadelijke geluidsniveaus onvoldoende bescherming. Als medewerkers in een warme omgeving werken, kunnen zij beter geen oorkappen gebruiken.

Reageren (0 reacties)
Printen
Array
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.