Alleen TD mag machine vrijgeven

Technische oplossingen

Alleen TD mag machine vrijgeven

Als de technische dienst (TD) aan een machine werkt die zo groot is dat hij niet vanaf één plaats kan worden overzien, mogen medewerkers pas weer met de machine werken als de TD deze 'vrij' heeft gegeven. De TD is verantwoordelijk voor een veilige overdracht van de machine aan de productie.

Het vrijgeven zal vanuit hygiene-oogpunt ook vaak afgestemd dienen te worden met de kwaliteitsafdeling.

Reageren (0 reacties)
Printen
Array
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.