Zuigen in plaats van blazen

Technische oplossingen

Zuigen in plaats van blazen

Door bij het schoonmaken waar mogelijk gebruik te maken van een stofzuiger in plaats van perslucht, staan medewerkers minder aan geluid bloot. Het is overigens technisch niet altijd mogelijk om stof weg te zuigen.

Reageren (0 reacties)
Printen
Array
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.