Noodstop gebruiken

Technische oplossingen

Noodstop gebruiken

Een noodstop kan een machine stoppen bij een ongeval om het letsel te beperken. Een noodstop is nadrukkelijk geen beveiliging! Het toepassen van de noodstop gebeurt volgens de norm NEN-EN 13850. Meer informatie over deze norm is te vinden in de arbocatalogus vlees. De noodstopschakelaar voldoet aan de volgende eisen:

 • De noodstop kan door één handeling, bijvoorbeeld een klap, worden bediend.
 • Na bediening blijft de noodstopschakelaar in de uitgeschakelde stand staan.
 • Het opheffen van de uitschakeling mag niet in één handeling worden verricht. De installatie wordt pas opnieuw ingeschakeld als de nooduitschakeling is opgeheven.
 • De noodstopschakelaar is in een rood tegen gele achtergrond uitgevoerd.
 • De noodstopschakelaar is zo geplaatst dat het niet mogelijk is om hem toevallig te bedienen.
 • Het is niet toegestaan om de noodstopschakelaar als aan- of uitschakelaar te gebruiken.
 • Het is niet toegestaan om de noodstop als alternatief voor afschermingen of andere beveiligingen te gebruiken. Hij mag alleen als extra beveiliging worden gebruikt.
 • De noodstop is vanaf de werkplek goed bereikbaar.
 • De noodstop is een drukknop op een rood met gele achtergrond.
 • Bij lange productielijnen zijn meerdere noodstops of een trekkoord geplaatst. In het geval van een trekkoord bevat de NEN-norm diverse voorschriften over de maximale uitrekking, de afstand tussen de kabel en het voorwerp en de benodigde trekkracht.
 • Er is een noodstoprelais aanwezig om te garanderen dat de noodstop altijd werkt.
Reageren (0 reacties)
Printen
Array
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.