Gevonden oplossingen

Pagina's

1 - 10 van 12 oplossingen
Aandrijfriemen afschermen
Het afschermen van aandrijfriemen verkleint de kans dat medewerkers in de draaiende riem worden getrokken. lees verder
Alleen TD mag machine vrijgeven
Als de technische dienst (TD) aan een machine werkt die zo groot is dat hij niet vanaf één plaats kan worden overzien, mogen medewerkers pas weer met de machine werken als de TD deze 'vrij' heeft gegeven. De TD is verantwoordelijk voor een veilige... lees verder
Hete delen isoleren
De oppervlaktetemperatuur van hete oppervlakken kan bij aanraking brandwonden veroorzaken. Het aanbrengen van isolatie verlaagt de oppervlaktetemperatuur tot onder de verbrandingstemperatuur. Dit voorkomt brandwonden. lees verder
Looppaden scheiden
Door rij- en looppaden waar mogelijk door middel van markeringen te scheiden, is de kans op aanrijdingen kleiner. Looppaden worden in elk geval van elkaar gescheiden bij intensief verkeer op plaatsen waar transportvoertuigen en personen dezelfde... lees verder
Noodstop gebruiken
Een noodstop kan een machine stoppen bij een ongeval om het letsel te beperken. Een noodstop is nadrukkelijk geen beveiliging! Het toepassen van de noodstop gebeurt volgens de norm NEN-EN 13850. Meer informatie over deze norm is te vinden in de... lees verder
Nulspanningsbeveiliging plaatsen
Het plaatsen van een technische voorziening voorkomt dat machines en machinelijnen bij stroomuitval automatisch opstarten als de stroomvoorziening weer is hersteld. lees verder
Nulstand als veilige stand instellen
Machines worden zo ontworpen dat de nulstand tevens de veilige stand is om de kans op ongevallen bij het omstellen van de machine te verkleinen. Dit is verplicht bij de aanschaf van nieuwe machines. lees verder
Ribben aanbrengen op hete oppervlakken
De oppervlaktestructuur is een belangrijke factor bij het optreden van verbranding door contact met hete delen. Het aanbrengen van een ribbenstructuur, vermindert de mate van verbranding. Dit mag uiteraard niet ten koste gaan van de mogelijkheden om de... lees verder
Vaste afscherming bevestigen
Het omkasten of afschermen van machines schermt bewegende delen waar slechts incidenteel toegang toe nodig is af. Een vaste afscherming wordt zo bevestigd dat die alleen met gereedschap te openen of te verwijderen is. Het toepassen van de vaste... lees verder
Veiligheidschoenen dragen
Medewerkers dragen veiligheidsschoenen om de kans op letsel in een productieomgeving te verkleinen. Een goede veiligheidsschoen voldoet in elk geval aan onderstaande criteria:Veiligheidsschoenen hebben een stalen of composietneus.Veiligheidsschoenen... lees verder